***
Er wordt momenteel nog hard gewerkt om dit hoofdstuk aan te passen aan de Belgische situatie.
***

OEFENVRAGEN VOOR NAVIGATIE

1               Hoe kan men de positie van een plaats op aarde aangeven?

2               Wat is de koers of koershoek?

3               Wat is het verschil tussen geografisch en magnetische noorden?

4               Wat is een ware koers? 

5               Wat verstaat men onder deviatie? Hoe wordt die vastgelegd?

6               Wat is de miswijzing van een kompas? Wat verstaat men onder koersverbeteren?

7               Wat is een loxodroom? Zijn de Evenaar en een parallel ook loxodromen?

8               Welke kaart projectie methoden onderscheidt men?

9               Welke eisen moet men stellen aan een goede kaart?

10             Wat verstaat men onder Lambert-conforme kegel projectie? Voor welke kaart is dat van belang?

11             Wat is een kaartnet of een grid?

12             Hoe vouwt men een kaart -over het algemeen- als men een overland vlucht wil maken?

13             Wat is een winddriehoek?

14             Geef een voorbeeld hoe men de vliegkoers bepaalt bij zijwind?

Bv. Gegeven  :

Wind: W/V=330º/ 20 kts ( = ca. 10m/s = 36km/h)

Grondkoers = ware koers (= TT )= 360º.

met IAS(=TAS) van  90km/h =25 m/s

Vraag: -Wat is de vliegkoers? (=TH )

-Wat is de grondsnelheid? (=GS ) In m/s of km/h?

-Schets deze situatie.

Aanvullende vraag:

-Wat wordt de vliegkoers (MH) indien de variatie daar ca. -3º is. (=3º W)

-Wat wordt de koers (CH )  als de deviatie tabel van het vliegtuig aangeeft:   -4º   voor koersen tussen 270ºen 360º ?

Toelichting:       

W/V =windrichting en snelheid

TT=True Track=ware grondkoers

TH=True Heading=ware luchtkoers

TAS=True Airspeed, voor zweevliegtuigen lager dan 2000m geldt TAS=IAS

IAS= Indicated Airspeed= afgelezen vliegsnelheid.

GS=Groundspeed=grondsnelheid

MH=Magnetic Heading (variatie is nu meegenomen)

CH=Compas Heading  (compas deviatie is nu ook meegenomen)

De engelse woorden die hierboven staan zijn ter verduidelijking. Die hoef je niet te kennen.

15   Wijs een grootcirkel aan op de ICAO kaart The Netherlands .(of een halve )

16   Wijs een Meridiaan aan op deze kaart.  Loopt deze recht of gekromd op de kaart?

17  Wijs een parallel aan op deze kaart. Lopen deze op de kaart evenwijdig of gekromd ?

18. Wat zijn de coördinaten van vliegveld Beek. (in graden en minuten en sec.) En  van Soesterberg?

19.   Wat is een VOR baken. Mag men vliegen binnen de cirkel  op de kaart van dit baken?

20.   Wat is een NDB baken? Mag je daar overheen vliegen ?

21. Wat betekent FIR. Amsterdam op de kaart?

22. Wijs een isogoon aan op de kaart.

23.  Als de grondkoers 85º  is op de kaart en de variatie is 2º West. Welke kompaskoers moeten we dan sturen?

24. Wat zijn hypsometric tints?

25. Wijs het hoogste punt op de ICAO kaart aan.

26. Wijs een CTR aan. Wat zijn de onder en bovengrens. Mag je er zo doorheen vliegen? Mag je er zo  overheen  vliegen?

27.Wijs een ATZ aan op de ICAO kaart. Wat is de diameter en de hoogte ?

28. Als we van A naar B vliegen op de kaart en we hebben de koerslijn al uitgezet, waar meten we dan de koershoek op voor de grondkoers  ( TT )?

29. Wat ligt op 51 22 N , 06 12 E en wat op 52 16 37 N , 06 53 24 E ?

30. De meridianen beginnen bij  0º. Tot hoever lopen ze getalsmatig op ?

31. Wat betekent "conform” voor een kaart?

32. Wat betekent afstandsgetrouw voor een kaart?

33. Wat is het symbool van een zweefvliegveld? Wijs dit op de kaart aan.

34. Wat is het symbool voor een spoorlijn enkel spoor? En wat voor dubbelspoor?

35. Wat is het symbool voor  tunnel? Wijs dit aan op de kaart.

36. Wat betekent EHR, EHP, EHD ? Wijs deze gebieden aan op de kaart. Waar vind je verdere informatie over deze gebieden v.w.b. beperkingen  etc.?

37. Wijs een hoogspanningsleiding aan op de kaart.

38. Wat kun je van  dit stukje van de kaart vertellen?

 

39. Wat betekent  LINK ROUTE 10 ?

40. Wat betekenen deze symbolen op de kaart?  

 

     

 41. Hoe wordt een autoweg op de kaart aangegeven?

42.  Hoe wordt moeras aangegeven op de ICAO kaart?

43.  Hoe wordt bos aangegeven?

44.  Is de TOPOGRAFIE van de ICAO kaart van het zelfde jaar als de luchtvaart informatie?

45. Wat is de grondkoers van Soesterberg naar Terlet? En de kompas koers?

      Wat is de koers van Hoogeveen naar TERLET ? En de kompas koers ?

      Wat is de afstand in km van voorgaande vragen?

46. Welke schaal heeft de ICAO kaart The Netherlands?   Hoeveel km is 1 cm op de kaart.?

47.  Wat verstaat men onder de standaard parallel van de ICAO kaart.? Welke zijn dat op “The Netherlands”?

48. Je wilt op een zaterdag zweefvliegen over EHR 9 ( De Harskamp),welke publicaties dien je te raadplegen? ( noem er 2 )

49. Wat weet je te vertellen over de aanwijzing van het kompas tijdens het overland vliegen?

50.  Wat zijn de regels bij de eerste overland  v.w.b. de veiligheid op  700m, 500m, 300m.?

51.  Wat zijn in het algemeen de beste landingsvelden in afnemende geschiktheid bij het overlandvliegen?

52. Wat is verstandiger om te doen? Ieder dorp of weg op de kaart, terug  te vinden op de grond, of juist het omgekeerde?

53. Wat weet je van de gewashoogte (in het algemeen ) als de kleur van het veld onder je donkergroen is?

54. Waarom is het zo belangrijk dat een veld een vrije inzweef heeft?

55. Als een landingsveld bomen heeft van 6 meter hoogte, waar kom je dan  pas aan de grond na de bomen gepasseerd te zijn?

56. Hoever staan hoogspanningsmasten meestal uit elkaar? Wat kun je met deze wetenschap doen?

57. Wat zijn de voordelen van een akker om in te landen? In welke richting land je het liefst op een akker?

58. In heuvelachtig gebied is het moeilijk te zien wat vlak is en wat hellend is. Wat zijn de hulpmiddelen die je nu kunt gebruiken?

59. Wat zijn de risico`s om in een dal te landen?

60. Wat wordt verstaan over een overlandcircuit?

61. Als een grondzwaai geforceerd moet worden wat is dan over het algemeen de beste methode?

62 Welke actie moet je ondernemen na een landing met schade aan toestel of vlieger ? (Zie voorschriften)