***
Er wordt momenteel nog hard gewerkt om dit hoofdstuk aan te passen aan de Belgische situatie.
***

5.1.2 DE LIFTFORMULE
 
Hiervoor is beschreven dat de draagkracht afhankelijk is van:
1. de luchtsnelheid (V)  
2. de grootte van het vleugeloppervlak  (S)  

3. de invalshoek van de vleugel 

4. de eigenschappen van het vleugelprofiel

(α) }CL
5. de luchtdichtheid  (ρ)  
 

De draagkracht wordt in formulevorm als volgt geschreven: L = C½ ρV2 S

De luchtdichtheid geven we aan met het teken ρ en we spreken dit uit met rho. De andere letters betekenen:

L = lift, draagkracht in Newton
CL = liftcoëfficiënt (coëfficiënt is de vermenigvuldigingsfactor) De grootte van de liftcoëfficiënt is afhankelijk van de invalshoek en de eigenschappen van het vleugelprofiel.
½ ρ = Rho (ρ) is de luchtdichtheid in kg/m3  
V2 = de snelheid in m/s van de aanstromende lucht in het kwadraat
S = het vleugeloppervlak in m2
 
We zeggen dan: de lift is gelijk aan de liftcoëfficiënt keer half rho, keer de luchtsnelheid in het kwadraat, keer het vleugeloppervlak. 
 
Eerste voorbeeld: 
Een LS4 met 80km/h, 90 km/h en 110 km/h
 
LS4a plus vlieger   = 350 kg = 3500 N
vleugeloppervlak   = 10,5 m2
snelheid 80 km/h  =  22 m/s
luchtdichtheid        = 1,225 kg/m3
 
L = G (we gaan er van uit dat de lift gelijk is aan het gewicht) 
 
L = CL½ ρV2S dus 3500  = CL * 1/2 * 1,225 * 484 * 10.5 dus CL = 1,1
 
LS4a plus vlieger   = 350 kg = 3500 N
vleugeloppervlak   = 10,5 m2
snelheid 90 km/h  = 25 m/s
luchtdichtheid        = 1.225 kg/m3
 
L = CL½ ρV2S dus 3500  = CL * 1/2 * 1,225 * 625 * 10.5 dus CL = 0,9
 
LS4a plus vlieger     = 350 kg = 3500 N
vleugeloppervlak     = 10,5 m2
snelheid 110 km/h  = 30,6 m/s
luchtdichtheid          = 1,225 kg/m3 
 
L = CL½ ρV2S dus 3500  = CL * 1/2 * 1,225 *934 * 10.5 dus Cl = 0.6
 
 
Wanneer je de Cl-waarde hebt uitgerekend, dan kun je in deze grafiek aflezen hoe groot de invalshoek is.
  • Bij 80 km/h (Cl = 1,1) vliegt het zweefvliegtuig met een invalshoek van 12° en zit het niet ver van z'n overtreksnelheid.
  • Bij 90 km/h (Cl= 0,9) vliegt het vliegtuig met een invalshoek van ongeveer 9 graden
  • Bij 110 km/h (Cl= 0,6) vliegt de LS4 met een invalshoek van ongeveer 5 graden.
 
 
Tweede voorbeeld:
ASK21  plus 2 vliegers = 600 kg = 6000 N
vleugeloppervlak          = 17,95 m2
snelheid 80 km/h          = 22.2 m/s
luchtdichtheid               = 1,225
 
L = CL½ ρV2S dus 6000 = Cl * 1/2 * 1.225 * 493 * 17,95 dus Cl = 1,1
 
ASK21  plus 2 vliegers = 600 kg = 6000 N
vleugeloppervlak          = 17,95 m2
snelheid 90 km/h          = 25 m/s
luchtdichtheid               = 1,225
 
L = CL½ ρV2S dus 6000 = Cl * 1/2 * 1,225 * 625 * 17,95 dus Cl = 0,9 
 
ASK21  plus 2 vliegers = 600 kg = 6000 N
vleugeloppervlak          = 17,95 m2
snelheid 110 km/h        = 30.6 m/s
luchtdichtheid               = 1.22
 
L = CL½ ρV2S dus 6000 = Cl * 1/2 * 1,225 * 936 * 17,95 dus Cl = 0,6 
 
Conclusie: De snelheid waarmee je vliegt is van grote invloed op de invalshoek en op de draagkracht.