1 VLIEGEN VOLGENS EVO-STANDAARD

Wanneer je langere tijd alleen maar solo vliegt en je eigen vliegstijl aan het vormen bent, gaat dit soms ten koste van het gedisciplineerd vliegen. Sommige fouten heb je zelf niet in de gaten. Daarom hanteren clubs de regel dat elke solovlieger na een aantal solostarts weer een checkstart moet maken. Met vliegen volgens EVO-standaard bedoelen we de puntjes weer op de "i" zetten, vliegen volgens het boekje zoals je dat bij de elementaire vliegopleiding geleerd hebt. Het gaat daarbij om:

  • Slipvrij vliegen met constante snelheid en niet te steile bochten maken
  • Laten merken dat je goed uitkijkt; de vliegtuigen die je ziet even noemen, zeggen wat je van plan bent te doen en waarom je dat doet
  • De checks (wiel, wind, water, welvingskleppen en snelheid) op het rugwindbeen hardop afwerken en aan de hand van de situatie in het landingsveld zeggen waar je gaat landen
  • Probeer elke keer een doellanding te maken

Bij de voortgezette vliegopleiding moet je bij elke vlucht oefenen om zoveel mogelijk zuivere bochten te vliegen en bij rechtuitvliegen zo gecoördineerd mogelijk. Dat is niet alleen veiliger maar bespaart je tevens veel hoogte.

Het doel van deze oefening is om te leren om zo efficiënt mogelijk met je hoogte om te gaan en situaties te voorkomen waarbij het zweefvliegtuig ineen vrille kan vallen. 

Belangrijkste aandachtspunten:

  • Een slippende bocht: Bij een slippende bocht wijst de neus naar de  buitenkant van de cirkel, ook het piefje wijst naar buiten. De koers is tegengesteld aan de dwarshelling. Je hebt te weinig voeten (richtingsroer uitslag) voor de huidige dwarshelling. 
  • Een schuivende bocht: Bij een schuivende bocht wijst de neus naar de binnenkant van de cirkel. het vliegtuig draait te snel voor deze hoeveelheid dwarshelling. Je hebt teveel voeten (te grote uitslag van het richtingsroer).
  • Zuivere bocht: Je vliegt gecoördineerd. De hoeveelheid dwarshelling en voeten zijn in evenwicht. De neus van het vliegtuig wijst in de richting van de cirkel en het peijfe wijst recht naar achteren. De romp van het vliegtuig blijft recht in de aanstromende lucht. 

SCHUIVEN
Schuiven in een bocht is een situatie waarbij je te veel voetenstuur gebruikt voor de hoeveelheid dwarshelling die je hebt. De draaisnelheid neemt te snel toe terwijl de dwarshelling hetzelfde blijft. Als gevolg hiervan zal het zweefvliegtuig naar de binnenkant van de bocht gieren. Je kunt ook zien dat dit gebeurt door naar het piefje te kijken: deze wijst naar de binnenkant van de bocht. De binnenvleugel heeft een lagere snelheid ten opzichte van de buitenvleugel en de luchtstroom op de binnenvleugel wordt ook verstoord door de neus en de romp van het zweefvliegtuig. De binnenvleugel zit “in de schaduw” van de romp. Als je te langzaam vliegt of dicht bij de kritieke aanvalshoek (de hoek waar de luchtstroom de vleugel niet meer kan volgen, dan kan schuiven ertoe leiden dat die vleugel overtrekt. Als de vleugel overtrekt, dan neemt de lift sterk af en de weerstand sterk toe waardoor het vliegtuig in een vrille komt.

SLIPPEN
Schuiven treedt op als je te veel richtingsroer gebruikt. Slippen is het gevolg van te weinig richtingsroer in de richting van de bocht die je aan het maken bent. De neus van het zweefvliegtuig wijst naar de buitenkant van de cirkel. Je vliegt niet gecoördineerd. De inkomende luchtstroom blaast tegen de binnenkant van de romp en het piefje wijst naar buiten. De kans op een onverwachte vrille is veel kleiner dan bij schuiven, omdat de (langzamere) binnenvleugel niet wordt afgeschermd door de romp van het zweefvliegtuig. Slippen veroorzaakt extra weerstand. Om weer gecoördineerd te vliegen, moet je het richtingsroer in de tegenovergestelde richting van het piefje intrappen.

GECOORDINEERD VLIEGEN

Goed gecoördineerd rechtuit vliegen en zuivere bochten maken is niet alleen veiliger het is ook veel efficiënter. Je stijgt sneller in de thermiek en je verbruikt bij rechtuitvliegen minder hoogte. Het kan het verschil maken tussen buitenlanden of weer thuiskomen en tussen een zweefvliegwedstrijd winnen of verliezen. 

In onderstaande Franse video wordt met fraaie beelden uitgelegd wat er bij schuiven en slippen in een bocht gebeurt.

 In de video die daar op volgt gaat het over slippen en schuiven bij rechtuit vliegen. 

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.