Literatuur

 • Eerst weten dan zweven, vierde druk , 1973
 • Theorie van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 1995
 • Meteorologie voor zweefvliegers, Yvonne van der Meer-Balster 
 • Meteorologie van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs, 2017.
 • De wereld van het weer, Teleac, ISBN 90-6533-390-8
 • Nordian AS (2008), Meteorology, Sandefjord: Nordian AS, ISBN 978-82-8107-086-2
 • Thuis in de lucht, Dennis Pagen, tweede druk, ISBN 90-9017677-2
 • Corporaal, D.R. (2018), Zweefvliegen Elementaire Vliegopleiding, Harlingen: Flevodruk.
 • Corporaal, D.R. (2003), Zweefvliegen Voortgezette Vliegopleiding.
 • www.zweefvliegopleiding.nl
 • Het weer van morgen, Dieter Karnetzki
 • Meteorologie voor iedereen, Kees Floor,  www.keesfloor.nl/weerkunde

  

COLOFON
 
Tekst: Dirk Corporaal, Stiens, Mattijs Cuppens, december 2021
Illustraties en vormgeving:

Dirk Corporaal, boek Theorie van het zweefvliegen, Henk Jukkema en het internet. 

Copyright: Dirk Corporaal, Stiens
 
Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de schrijver, illustrator of fotografen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Save exceptions stated by the Law no part of this publication may be repro- duced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means, without the prior written permission of the author, illustrator and photographers